Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Olmuş nişan-ı tîr-i muhabbet civan iken
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Sultan III.Selim (İlhâmî)
Söz Yazarı:
Dâniş (18.yy)
Formu:
Yürük Semai
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
8488