Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sâkıyâ mest-i müdâm eylesen olmaz mı beni
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
9073