Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Senin ile benim derdim büyüktür
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Alâeddin Şensoy
Söz Yazarı:
Yasemin Atasever
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
14857