Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Şem'-i hüsn-i ânına ey mehlika
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
10407