Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Yaktı cânı bezm-i aşkın âteşin peymânesi
Makamı:
Zavil
Bestekarı:
Hacı Fâik Bey
Söz Yazarı:
Yahyâ Nazîm Efendi
Formu:
Beste
Usulü:
Muhammes
REPno:
11068