Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey şâh-ı melek sen gibi irfan bulunur mu
Makamı:
Zavil (Mahur)
Bestekarı:
Suyolcuzâde Sâlih Ef.
Söz Yazarı:
Râgıp Paşa
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak Semai
REPno:
4261