Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Aldanma sakın semt-i muhabbette safâ yok
Makamı:
Zevkutarab
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
320