Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mâil oldum kâkül-i dildâra âh
Makamı:
Zevkutarab
Bestekarı:
Rif'at Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7463