Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kudûmun rahmet-i zevk u safâdır
Makamı:
Acem
Bestekarı:
Hâfız Post
Söz Yazarı:
Azîz Mahmûd Hüdâî Hz.
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat
REPno:
14271