Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Âbidân-ı Mustafâ'yız biz Hüseynilerdeniz
Makamı:
Uşşak
Bestekarı:
Hüseyin Sebilci
Söz Yazarı:
M. Hilmi Dede
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
14652