Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Hasret, hani çok sürmeyecek, tez dönecektin
Makamı:
Besteısfahan
Bestekarı:
Câvit Ersoy
Söz Yazarı:
Taner Çağlayan
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
21876