Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Yine sinemden uçurdum o melek yüzlü kuşu
Makamı:
Sabazemzeme
Bestekarı:
Câvit Ersoy
Söz Yazarı:
Mehmet Turan Yarar
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
20866