Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Firakınla yanar sinem mürüvvet kıl bana cana
Makamı:
Bayatiaraban
Bestekarı:
Hasan fehmi Mutel
Söz Yazarı:
Hasan fehmi Mutel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
0