Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dumansızdır nâr-ı aşkın yanar
Makamı:
Karcıgar
Bestekarı:
Volkan Gözübüyükoğlu
Söz Yazarı:
Vedat Fidanboy
Formu:
Şarkı
Usulü:
Düyek
REPno:
24273