Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ben senin gölgende yandım
Makamı:
Suzinak
Bestekarı:
Volkan Gözübüyükoğlu
Söz Yazarı:
Vedat Fidanboy
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
24775