Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mutluluktan söz edilemez
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Volkan Gözübüyükoğlu
Söz Yazarı:
Vedat Fidanboy
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
24765