Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Can yine bülbül oldu
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Muzaffer Ozak (Aşkî)
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14633