Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Lâ fa ile illallah lâ ilâhe illallah
Makamı:
Acem
Bestekarı:
M. Hakan Alvan
Söz Yazarı:
Zâkir Asım Efendi
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
21580