Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Devran odur kim devrini devr-i felek bilmez ola
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Ali Şîrüganî (Dede)
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Evsat
REPno:
14641