Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey dil bu civanlık o sitemkâre de kalmaz
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Fuat Sorguç(Tanbûri)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4053