Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey maksad-ı âşıkın olan Mevlâna
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
İsmail Dede Efendi
Söz Yazarı:
Dede Efendi
Formu:
İlahi
Usulü:
Yürük Semai
REPno:
16377