Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Geçmiş ol dem-i işret gayrı safâ yok
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Ahmet Uzel
Söz Yazarı:
Ahmet Uzel
Formu:
Şarkı
Usulü:
Müsemmen
REPno:
13834