Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Gel ey bâd-ı sabâ lûtf eyle bir dem
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
H. Sadettin Arel
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
Durak
Usulü:
Durak Evferi
REPno:
4718