Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
İmrûz hevâ-yı bagest
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Abdülalî Efendi (Hâce-i sânî)
Söz Yazarı:
_
Formu:
Kar
Usulü:
Hafif
REPno:
6665