Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Hayâtın cümleye sûr-u-sürûr-u şevket-efzâdır
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Dellalzâde
Söz Yazarı:
_
Formu:
Beste
Usulü:
Zencir
REPno:
6156