Ana sayfa Hakkında Yardım
Müzik:
Nota:
nota
Eser Adı:
Nedir ey çeşm-i nâzım sende bu müjgân ü ebrûlar
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
8168