Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nûr-i Hak'dan nakşolunmuştur özün Yâ Mustafa
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Rüştü Eriç
Söz Yazarı:
Hüseyin Top(Hafız)
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14509