Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Oldum elem-i cürm ile bîçâre ilâhi
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Şevket Efendi
Söz Yazarı:
Zîver Paşa
Formu:
İlahi
Usulü:
Sofyan
REPno:
14511