Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sâye saldı ehl-i îman üstüne
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Zeki Altun (Hâfız)
Söz Yazarı:
İsmail Hakkı(Bursavî)
Formu:
İlahi
Usulü:
Aksak
REPno:
14356