Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey gönül gel gayriden geç aşka eyle iktidâ
Makamı:
Eviç
Bestekarı:
Hulûsi Gökmen
Söz Yazarı:
Niyâzî-i Mısrî
Formu:
İlahi
Usulü:
Düyek
REPno:
16100