Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bağ-zâr-ı aşka girdim kokladım bir verd-i ter
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
O. Şevki Uludağ
Söz Yazarı:
Abdülbâki Baykara (Şeyh)
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
987