Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bezm-i gamda âh edip cânânı andım ağladım
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Ahmet Hatipoğlu
Söz Yazarı:
Kânûnî Sultan Süleyman
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
15609