Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
1878