Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Derdin fazla geldiyse
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Câvit Ersoy
Söz Yazarı:
İsmet Tahtacıoğlu
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sofyan
REPno:
21684