Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dil âteş dîde âteş sîne âteş rûy-i yâr âteş
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Ağır Semai
Usulü:
Aksak Semai
REPno:
3344