Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
İbtidâdan yol sorarsan yol Muhammed Ali'nindir
Makamı:
Acemaşiran
Bestekarı:
Selâhattin Demirtaş
Söz Yazarı:
Hatâyî (Şah İsmail)
Formu:
İlahi
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
14266