Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Dinleyin sevdâ-fezâdır âh-ı mahzûnânemi
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Devr-i Hindi
REPno:
3482