Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey kaşı-keman tîr-i müjen cânıma geçti
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Abdullah Salâhî (Şeyh)
Formu:
Beste
Usulü:
Firengifer
REPno:
4164