Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey nihâl-i işve bir nevres-fidânımsın benim
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Şeref Çakar
Söz Yazarı:
Şeyh Gâlip Dede
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
4220