Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Ey vekil-i Fahr-i âlem Pâdişâh-ı kâm-rân
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Dua
Usulü:
12/8-Sofyan
REPno:
4316