Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Gayetle dilber bir şîvekâre
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Türk Aksağı
REPno:
4545