Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Kasr-ı Cennet Havz-ı Kevser âb-ı hay
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Dede Efendi
Söz Yazarı:
Dede Efendi
Formu:
Kar
Usulü:
Muhammes
REPno:
7066