Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Lerzân ediyor rûhumu çeşmindeki efsûn
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
_
Söz Yazarı:
Hânende Zâhide Hanım
Formu:
Şarkı
Usulü:
Sengin Semai
REPno:
7386