Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Mest ü bî-tâbım füsunkâr işvelerden ey perî
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Fehmi Tokay
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
7653