Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Râkım Elkutlu
Söz Yazarı:
F. Edib Baksı
Formu:
Şarkı
Usulü:
Semai
REPno:
7918