Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Nice vasf eylesin zâtın sühandan
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Sâdullah Efendi
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Şarkı Devr-i Revanı
REPno:
8306