Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Pinhân ediyorsun niye ruhsârını dilber
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
M. İsmail Hakkı Bey
Söz Yazarı:
_
Formu:
Fantezi
Usulü:
Semai
REPno:
8787