Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sâkî bu fenâ âleme meyhâne desinler
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Ali İçinger
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Türk Aksağı
REPno:
9083