Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevdim ammâ ol perî-peykeri eyvâh olsun
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Selânik'li Ahmet Ef.
Söz Yazarı:
_
Formu:
Şarkı
Usulü:
Ağır Aksak
REPno:
9836