Ana sayfa Hakkında Yardım
Nota:
nota
Eser Adı:
Sevmişken seni rûhum sevgimi anlatmadım
Makamı:
Ferahfeza
Bestekarı:
Kaptanzâde Ali Rızâ Bey
Söz Yazarı:
Şâkir Bey
Formu:
Şarkı
Usulü:
Aksak
REPno:
9995